• Jomala-Kyrka-2.gif

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE 9.11

Förhandsröstning mån-fre 27-31.10 kl. 9-18 i Pastorskansliet.

En röstberättigad församlingsmedlem kan förhandsrösta på vilket förhands-röstningsställe som helst genom att anmäla sig hos valfunktionären och visa ett personbevis eller annan tillräcklig utredning över sin identitet. 

På pastorskansliet i hemförsamlingen finns sammanställningen av kandidatlistan för påseende och avhämtning. Den som röstar i en annan församling bör själv ta reda på kandidaterna i sin församling.

En röstberättigad med begränsad rörelse- eller funktionsförmåga får förhandsrösta hemma. I samband med hemmaröstningen kan också i lag 937/2005 avsedda närståendevårdare rösta.

Anmälningsblanketten för hemmaröstning fås på pastorskansliet. Personen bör själv eller via någon annan som han eller hon utsett framställa en begäran om hemmaröstning skriftligt till valnämnden eller till Pastorskansliet telefon 32830 senast 24.10.2014 före kl. 16.00.

Valdatum

Jomala gemensamma lista

2 Balthasar Marie-Louise, barnträdgårdslärare, Möckelby

3  Ekström Eva-Mari, jordbrukare/agrolog, Ingby

4  Hedberg Rose-Marie, kock, Dalkarby

5  Häggblom Kenth, statistiker, Björsby

6  Häggblom Sune, glasmästare, Björsby

7  Högman Gyrid, förvaltningschef, Vestansunda

8  Jansson Harry, pol. mag., Djurvik

9   Johansson Tor-Erik, bonde, Gottby

10 Karlsson Birgit, VD, Ödanböle

11 Karlsson Bo-Yngve, fastighetschef, Ytterby

12 Karlström Tore, ingenjör, Prestgårdenby

13 Koskinen Anne-Marie, kontorist/merkant, Önningeby

14 Lillie Johan, skogsbrukstekniker/ingenjör, Södersunda

15 Lindblom Svante, laboratorieanalytiker, Prestgårdenby

16 Metsola Markus, lärare/ingenjör, Prestgårdenby

17 Nyman Stig-Göran, fiskmästare, Möckelö

18 Schåman Guy, elingenjör, Kalmarnäs

19 Sjöbacka-Bäck Christina, klasslärare, Sviby

20 Westerlund Ingeborg, pensionär, Kungsö

21 Vickström Gun, klasslärare, Dalkarby

22 Åkerberg Iris, statistiker, Torp

23 Öhberg Anders, bonde, Ytterby 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

Jomala församling

 Mitt på Åland. Mitt i livet.

Vill du vara med och påverka? Då är du välkommen att rösta till församlingsvalet i höst. Förhandsröstning sker vecka 44, 27-31.10 mellan kl. 9-18 i pastorskansliet. Det enda du behöver är att styrka din identitet, inga valkort används. Valdagen 9.11 pågår valet i Olofsgården kl. 12-20. Välkommen att använda din demokratiska rätt liksom vid andra val. 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sju år.

 Har jag lovat att jobba som kyrkoherde i Jomala församling..  

Jag hoppas att det blir "sju rika år". Om jag får vara frisk, stark och glad.

Med entusiasm har jag lärt känna församlingens anställda och den positiva anda som råder. Jag har sagt att det är som om jag fått förmånen att få mönstra på Herzogin Cecilie när hon för fulla segel styr mot Cap Horn. Seglen kan visst trimmas , kursen kan preciseras och besättningens yrkesskicklighet kan bli  till ömsesidigt nöje . Det är med darr på handen jag har stigit upp på bryggan och frågat efter kurs, fart och vind. Fullt medveten om att det kommer att komma dagar med stiltje, dagar av gammal sjö som suger, dagar när det blåser vilt och seglen måste ner i tid. . Men skeppet är i gott skick tack vare församlingsaktiva, förtroendevalda, anställda och tidigare kyrkoherde Roger Syre´n.   

Skeppets namn: Jomala församling.

Position: Mitt på Åland. Mitt i Livet.

Destination: Gör oss till en kropp i Kristus och led oss in i kärlekens gärningar, dig till tacksägelse och ära (för att använda nattvardsliturgins ord).

Tack för förtroendet.

 

Kent Danielsson

 

 

 

 Senaste kyrkofullmäktige- och kyrkorådsprotokoll finns nu till påsende under församlingen/kyrkoråd och fullmäktige/protokoll Snabblänk

 

Snabblänkar

Infobladet   Kyrkans chatt   Gregersö lägergård

infobladet

  banner 200px chatt   Gregerso
         
Någon att ringa   Ev luth kyrkan i Fin.    Kyrkans utlandshjälp
samtalstjanst   evl-tunnus sv     KU

Extra information