• Jomala-Kyrka-2.gif
  • josef-o-maria.gif
  • välkomstord.jpg

Jomala församling - mitt i allt!

Mellan påsk och pingst

Mellan påsk och pingst


Tiden efter påsk är vandringarnas tid.

Fötternas och händernas.

Brödens och fiskarnas tid.

Kroppens.

Det är tid för uppståndelsens verklighet att landa i det som ÄR vårt liv. Via smak, hörsel, syn, känsel och lukt. I rörelse, tyngd, balans och rytm.

I dans och i vila. 

I allt som är, hur det än ser ut.

Vi får ta emot påskens Mysterium som stiger fram ur botten av våra livsbrunnar likt en sol som går upp i havens djup.

Det ordlösa Mysteriet, blir särskilt tydligt i nattvarden, där den Uppståndne går upp som en sol över våra inre horisonter.

”Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna.”

Ja. Att låta solen som gått upp i oss läsa skrifterna, att låta mysteriet som strömmar fram i oss veta och förstå. 

 

Jomala församling - mitt i allt!

 

 

 

Extra information