Stöd och hjälp

Då du känner dig ensam, ledsen, sörjer, har problem i relationer, kämpar med ekonomiska eller andra bekymmer, kan du vända dig till församlingens medarbetare.

Präster, diakoniarbetare och andra medarbetare i församlingen finns till för dig. Till dem kan man vända dig med det du våndas över, de har tystnadsplikt.