Protokoll

Här nedan publiceras kyrkofullmäktiges och kyrkorådets protokoll.

Vi strävar efter att publicera protokollen omgående efter att de justerats.

Ta kontakt med pastorskansliet ifall något protokoll saknas.