Sjung och gung

to 8.10 kl. 9.00 – 11.00

Olofsgården

Sjung och Gung varje torsdag med start kl. 9 i Olofsgården. Sångstund kl. 9.30 och fika efteråt.

På torsdag börjar Sjung och gung i Olofsgården! Dörrarna är öppna 9-11, sångstunden börjar kl. 9.30. Efter sången serveras frukt och fika. Sjung och gung riktar sig till barn 0-3 år i sällskap med någon vuxen. Sången leds av Fredrik Erlandsson. Välkomna!