Sjungen Vesper

on 28.10 kl. 19.00 - 19.30
Sankt Olofs kyrka

Sjungen kvällsbön i samarbete med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby

Meditativ bön och växelsång i fornkyrklig tradition.

En onsdag i månaden 30.9 / 28.10 / 11.11 kl 19 i samarbete med Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-SäbyÖppna länk i ny flik.

Stig Petrone och Stefan Äng leder bönen.