Högmässa med parentation

lö 31.10 kl. 11.00
Sankt Olofs kyrka

Alla helgons dag S:t Olofs kyrkokör och gudstjänstgrupp medverkar

Alla helgons dag

S:t Olofs kyrkokör och gudstjänstgrupp medverkar.

Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f.