Högmässa med parentation

lö 31.10 kl. 14.00 - 15.00
Sankt Olofs kyrka

Alla helgons dag - högmässa med parentation.

Alla helgons dag

S:t Olofs kyrkokör och gudstjänstgrupp medverkar.

Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom r.f.