Festmässa för kyrkodagarna

sö 15.11 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Uppbrottets söndag - Vaka!

Vi firar festmässa kl. 11.00 tillsammans i Jomala kyrka!

Högmässan är en del av Kyrkodagarna som ordnas på Åland mellan 13-15.11.2020.

Det är Uppbrottets söndag och temat är "Vaka!". Biskop Bo-Göran Åstrand predikar.

Jomala församlings ungdomskör Jomala Joy och St. Olofskvintetten medverkar.

Mässan sänds i YLE FEM kl. 12.00 och i Radio Vega kl. 13.00.
På grund av bandningen ombeds alla besökare till mässan att komma till kyrkan senast kl. 10.45.

Kollekten tillfaller Finska Missionssällskapet och deras arbete med att kunna ge unga en grundskol- och yrkesutbildning.