Högmässa

sö 22.11 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Domsöndagen, Kristi konungaväldes söndag - Kristus, Herre över allting

Vi firar högmässa kl. 11.00 tillsammans i Jomala kyrka.

Det är Domsöndagen (Kristi konungaväldes söndag) med temat "Kristus, Herre över allting".

Kören Flera röster och gudstjänstgruppen medverkar.

Kollekten tillfaller Kyrkans Central för det Svenska Arbetet (KCSA) och deras arbete med att utveckla konfirmandarbetet, svenskspråkiga andaktsprogram i radio och teve m.m.