Högmässa med lucia

sö 13.12 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

3 söndagen i advent - Bered väg för konungen

Vi firar högmässa i St. Olofs kyrka kl. 11.00. Det är den 3 söndagen i advent med temat "Bered väg för konungen".

Församlingens ungdomskör Jomala Joy medverkar i högmässan.

Kollekten tillfaller Stiftsgården Lärkkulla och dess verksamhet.