Sjungen Vesper

on 16.12 kl. 19.00 - on 16.12 kl. 19.30

Vi ber och sjunger aftonbön tillsammans.

Vi ber och sjunger aftonbön tillsammans.

I samarbete med ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby ( www.ekibs.se ).