Högmässa

sö 20.12 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

4 söndagen i advent - Herrens födelse är näram direktsänds på församlingens facebook-sida. Möjlighet för ett begränsat antal personer att delta. Anmäl intersse till Laura: 018 328 312.

Vi firar högmässa i St. Olofs kyrka kl. 11.00. Det är den 4 söndagen i advent med temat "Herrens födelse är nära".

Mässan direktsänds på församlingens Facebook-sidaÖppna länk i ny flik p.g.a. de rådande omständigheterna.

Det finns möjlighet för ett begränsat antal personer att delta.

Du kan anmäla dig till mässan genom att kontakta Laura på telefonumret 018 328 312.

Kollekten tillfaller Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

Hjärtligt välkomna med!