Högmässa

sö 20.12 kl. 11.00 - sö 20.12 kl. 12.00
Sankt Olofs kyrka

4 söndagen i advent - Herrens födelse är nära

Vi firar högmässa i St. Olofs kyrka kl. 11.00. Det är den 4 söndagen i advent med temat "Herrens födelse är nära".

Kollekten tillfaller Svenskfinlands krigsänkebarn r.f.

Hjärtligt välkomna!