Högmässa

sö 17.1 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Vi firar högmässa tillsammans den 17.1. kl. 11.00. Vill du delta i mässan? Anmäl då ditt intresse till Laura (018 328 312). Vi får vara max 20 personer inkl. personal i kyrkan samtidigt.

Vi firar högmässa den 17.1 kl. 11. Det är den andra söndagen efter trettondagen och temat är "Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft".

Laura Serell, Fredrik Erlandsson och Anette Karlsson-Karlsson.

Högmässan direktsänds på Facebook p.g.a. det rådande smittoläget på Åland.

Vill du delta i mässan på plats? Vi får vara max 20 personer inkl. personal i kyrkan. Ring till Laura (018 328 312) om du vill vara med så bokar vi en plats för dig.

Kollekten tillfaller Ekumeniska rådet i Finland r.f. och deras arbete att främja kristen enhet.