Öppen kyrka

sö 17.1 kl. 12.00 - 13.00
Sankt Olofs kyrka

Kyrkan är öppen söndagar en timme efter högmässan. Möjlighet till ljuständning, nattvard, samtal och enskild andakt. Max antal i kyrkan samtidigt är 20 personer.

Kyrkan är öppen söndagar en timme efter högmässan. Möjlighet till ljuständning, nattvard, samtal och enskild andakt. 

Max antal i kyrkan samtidigt är 20 personer.