Högmässa

sö 24.1 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Vi firar högmässa tillsammans den 24.1 kl. 11.00. Vill du delta i mässan? Anmäl då ditt intresse till Stefan (018 328 311). Vi får vara max 20 personer inkl. personal i kyrkan samtidigt.

Vi firar högmässa den 24.1 kl. 11. Det är den tredje söndagen efter trettondagen och temat är "Jesus väcker tro".

Stefan Äng, Eva-Helena Hansen och Maria Wallén-Holmström.

Högmässan direktsänds på Facebook p.g.a. det rådande smittoläget på Åland.

Vill du delta i mässan på plats? Vi får vara max 20 personer inkl. personal i kyrkan. Ring till Stefan (018 328 311) om du vill vara med så bokar vi en plats för dig.

Kollekten tillfaller Lärkkulla-stiftelsen sr och deras arbete med lekmannautbildning i församlingarna samt ledarutbildning för ungdomar.