Högmässa

sö 31.1 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Vi firar högmässa tillsammans den 31.1 kl. 11.00. Vill du delta i mässan? Anmäl då ditt intresse till Laura (018 328 312). Vi får vara max 20 personer inkl. personal i kyrkan samtidigt.

Vi firar högmässa den 31.1kl. 11. Det är den tredje söndagen innan fastetiden och temat är "Den oförtjänta nåden".

Laura Serell, Eva-Helena Hansen och Anette Karlsson-Karlsson.

Högmässan direktsänds på Facebook p.g.a. det rådande smittoläget på Åland.

Vill du delta i mässan på plats? Vi får vara max 20 personer inkl. personal i kyrkan. Ring till Laura (018 328 312) om du vill vara med så bokar vi en plats för dig.

Kollekten tillfaller Ålands prosteriförening r.f. för att främja arbetet Kyrkans Central för det Svenska Arbetet och deras arbete med att utveckla konfirmandarbetet, andaktsprogrammen för radio och teve, omsorgsarbetet samt för utvecklandet av sociala medier i församlingsarbetet på svenska.