Högmässa

sö 14.2 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Fastlagssöndagen - Guds kärleks offerväg

Vi firar högmässa tillsammans kl. 11.00.

Det är Fastlagssöndagen och temat är "Guds kärleks offerväg". 

Kollekten tillfaller Kyrkans Utlandshjälp och deras katastroffond.