Högmässa online

sö 21.2 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Första söndagen i Fastan (Invocavit) - Jesus segrar över frestelserna Se mässan på facebook.com/jomalaforsamling/live

Vi firar högmässa tillsammans kl. 11.00.

Mässan är inte öppen för allmänheten, se mässan på facebook.com/jomalaforsamling/live

Det är den första söndagen i fastan (Invocavit) och temat är "Jesus segrar över frestelserna". 

Kollekten tillfaller Luthersk Inremission r.f. och deras andliga och diakonala verksamhet vid rekreationscentret i Larsmo.

Medverkande: Stefan Äng, Fredrik Erlandsson, Jochum Juslin (el-gitarr), Maria Wallén-Holmström