Högmässa

sö 28.2 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Andra söndagen i fastan (Reminiscere) - Bön och tro Mässan är inte öppen för allmänheten, se mässan på facebook.com/jomalaforsamling/live

Vi firar högmässa tillsammans kl. 11.00.

Mässan är inte öppen för allmänheten, se mässan på facebook.com/jomalaforsamling/live

Det är den andra söndagen i fastan (Reminiscere) och temat är "Bön och tro". 

Kollekten tillfaller Församlingsförbundet r.f.

Medverkande: Laura Serell, Eva-Helena Hansen, damensemblen Laudamus, Anette Karlsson-Karlsson