Högmässa online

sö 7.3 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

3 söndagen i fastan - Jesus segrar över ondskans makter (Oculi) Se mässan på facebook.com/jomalaforsamling/live

Vi firar högmässa kl. 11.00. Mässan är inte öppen för allmänheten men direktsänds på församlingens Facebook sida.

Det är den 3 söndagen i fastan och temat är "Jesus segrar över ondskans makter" (Oculi).

Kollekten tillfaller De Utvecklingsstördas Väl (DUV) r.f. för att stöda föreningens verksmahet med bl.a. sommarläger i södra Finland och Österbotten för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.