Högmässa online

sö 14.3 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

4 söndagen i fastan - Midfastosöndagen, Livets bröd (Laetare) Mässan direktsänds på facebook.com/jomalaforsamling/live

Vi firar högmässa kl. 11.00. Mässan är inte öppen för allmänheten men direktsänds på församlingens Facebook sida.

Det är den 4 söndagen i fastan, också känds om Midfastosöndagen, och dagens tema är Livets bröd.