Högmässa

sö 28.3 kl. 11.00 - 12.00
Sankt Olofs kyrka

Palmsöndag - Ärans konung på förnedringens väg

Vi firar högmässa i S:t Olofs kyrka tillsammans kl. 11.00. Det går enabart att delta i mässan på församlingens Facebook-sida.

Det är Palmsöndagen med temat "Ärans konung på förnedringens väg." 

Efter mässan är kyrkan öppen mellan ca 12.15 och 13.00 för stillhet, bön, ljuständning och möjlighet till enskild nattvard.