Helgmålsvesper

lö 22.5 kl. 18.00
Sankt Olofs kyrka

Kvällsbön

Vespern består av psaltarpsalmer, böner och bibeltexter som växelsjungs och läses.

Inga förhandskunskaper krävs, tidegärden är en böneform som man får växa in i och som erbjuder en ram och en form att foga in den egna bönen i.