Högmässa + gudstjänstgruppstart

sö 12.9 kl. 11.00
Sankt Olofs kyrka, Olofsgården

Högmässa kl. 11.00 i kyrkan, sedan gudstjänstgruppstart i Olofsgården.

Sextonde söndagen efter pingst - Guds omsorg.

Gudstjänstgruppstart

Gudstjänsten är församlingens hjärta och något vi får förvalta och bära tillsammans. I Jomala församlings finns sedan flera år tillbaka gudstjänstgrupper som tillsammans med präst och kantor planerar och medverkar i gudstjänsterna. Tillsammans får vi bygga ett gudstjänstfirande som berör på djupet och där vi tillsammans motverkar modlöshet, meningslöshet och likgiltighet.