Diskussionsgrupp

on 13.10 kl. 18.30 - 20.00

Våra sakrament och riter på vardagsspråk.

Vi diskuterar vad våra riter kan betyda i vardagslivet. 8 gånger med start 6.10. Vi ses på onsdagar kl. 18-30-20.00.