Högmässa

sö 17.10 kl. 11.00
Sankt Olofs kyrka

Högmässa i kyrkan kl. 11.00.

Det är den tjugoförsta söndagen efter pingst och temat är Jesu sändebud.