Sånger om himlen

sö 7.11 kl. 16.00

Konsert/allsång i kyrkan med Ålands kyrkosångkrets.

Välkommen söndagen den 7.11 kl. 16 till kyrkan på konsert. Allsång, körsång och instrumentalisk musik kring himmelska toner.