Vesper

on 24.11 kl. 19.00

Sankt Olofs kyrka

Vesper kl. 19 i kyrkan.

Vesper betyder afton och är en av tidebönerna, böner vid bestämda tider under dygnet. Tidebönernas rötter finns i den judiska bönetraditionen och förenar kristna från vitt skilda traditioner över hela jorden. Psaltaren, Bibelns bön- och sångbok och även Jesu bönebok, utgör tidebönernas kärna. Vi ber och sjunger bibeltexterna och bönerna växelvis och får så tillsammans ge uttryck för hela mänsklighetens längtan och nöd, glädje och smärta.