Årsmöte Jomala diakoniföreningen

sö 3.4 kl. 12.00

Olofsgården

Kaffeservering

Nya som gamla medlemmar är välkomna på Jomala diakoniförenings årsmöte. Kaffeservering. 

Mötet börjar efter högmässan.

Öppna länk i ny flik