Sopplunch

to 23.3 kl. 12.00

Olofsgården

Till förmån för missionen.

5€ för soppa bröd och kaka.

Med: Ann-Lis Biström

  • Mission och utvecklingsarbete Mission och utvecklingsarbete

Öppna länk i ny flik