Predikogudstjänst

sö 9.7 kl. 11.00

Sankt Olofs kyrka

Predikogudstjänst med Wilhelmina Oldmark (liturg och predikant) och Anna Freiman (kantor)

Apostladagen - "I Herrens tjänst"
Kollekt: Förbundet kyrkans ungdom, för kyrkans ungdoms sommarläger.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik