Kvällsgudstjänst kl. 18!

sö 29.10 kl. 18.00

Sankt Olofs kyrka

Reformationsdagen – Trons grund

Kvällste serveras efter mässan.

Medverkande: Ingmar Johansson, Eva-Helena Hansen, Anette Karlsson-Karlsson, Ruth Glad och Marie Häggblom
Kollekt: Borgå domkapitel, för Borgå stifts 100-årsjubileum

 

Evige Gud
Röj väg för evangeliet
så att det kan förkunnas
överallt i världen.
Bevara ditt folk i tro och kärlek
så att det alltid vågar lita på din nåd.
Hör oss för Jesu Kristi skull.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik