Festmässa och familjefest

sö 3.12 kl. 11.00

Olofsgården, Sankt Olofs kyrka

1:a söndagen i advent – Din konung kommer i ödmjukhet

Festmässa och familjefest på 1:a advent!

Söndag 3.12 kl. 11 i Sankt Olofs kyrka. Efter mässan lunch och basar i Olofsgården till förmån för missionen. Pyssel för barnen.

Kollekt: För arbete bland barn, Finska missionssällskapet.
Medverkande: Barnkörerna, kyrkokören, Stefan Äng, Wilhelmina Oldmark, Eva-Helena Hansen, Anna Freiman, Anette Karlsson-Karlsson, konfirmander.

Käre Gud och Skapare,
i dag tänder vi det första ljuset.
När dagarna blir mörkare
lyser den lilla lågan i kyrkan och i hemmen
och påminner oss om att din Son, Jesus Kristus,
kommer till oss.
Med glädje vill vi ta emot honom
i våra hjärtan.
Låt också oss få vara lågor
som sprider ditt ljus
till alla dem som är ensamma och rädda.
I Jesu namn.

  • Barn och familj Barn och familj
  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik