Vigsel

En kyrklig vigsel är både en juridisk händelse och en helig förrättning där äktenskapet som Guds gåva och ett heligt förbund betonas. I en kyrklig vigsel binder de som ska ingå äktenskap sig vid varandra offentligt och inför Gud. Det centrala i den kyrkliga vigseln är bönen om Guds välsignelse över äktenskapet. För kyrklig vigsel behöver de förlovade vara skriftskolgångna medlemmar i den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. Kyrklig vigsel är också möjlig om den ena av de blivande makarna är medlem i en annan kristen kyrka.

För närmare information om vigseln se den evangelisk-lutherska kyrkans hemsidaÖppna länk i ny flik.

När och var?

De förlovade bestämmer själva tidpunkten för vigseln. Om vigseln skall ske i kyrkan är det skäl att boka i god tid, då i synnerhet en del sommarlördagar kan bli fullbokade. Förutom brudparets önskan kan klockslaget också påverkas av andra förrättningar som äger rum samma dag.

Vigseln kan förrättas i kyrkan eller, i mån av möjlighet, på annan plats som brudparet önskar, t.ex. utomhus. För att boka vigseltid, kontakta pastorskansliet, tel. 32830.

Inför vigseln

Före vigseln behöver de blivande makarna anhålla om hindersprövning där äktenskapets laglighet prövas. Detta kan göras i den församlings pastorsexpedition där någondera eller båda är skrivna. Hindersprövningen kan göras tidigast 4 månader och senast 7 dygn före utsatt vigseldatum. Om den ena av makarna är utlänning kan hindersprövningen ta lite längre tid.

Några veckor före vigseln tar er vigselpräst kontakt med er för ett vigselsamtal.

Musik

Ta i god tid kontakt med församlingens kantor ifall ni har önskemål om t.ex. ingångs- eller utgångsmusik eller har andra frågor som rör musiken.

Välsignelse av äktenskap

Ifall den ena inte är medlem i kyrkan eller tillhör något annat trossamfund är en kyrklig vigsel inte möjlig. Om den ena parten hör till kyrkan kan man ändå efter den civila vigseln ordna en kyrklig välsignelse. Ta kontakt med pastorskansliet, tel 32830 för frågor och bokning.

 

Bild på Jomala kyrkas altare och predikstol framifrån