Pastorskansliet

Pastorskansliet i Olofsgården är den administrativa knutpunkten för församlingens anställda.

På pastorskansliet kan du göra bokningar av församlingens lokaler och av olika förrättningar som dop, vigsel, jordfästning mm. Här utförs också hindersprövning och registrering av dop och vigsel. Här finns också registret på befintliga gravar och på lediga gravplatser.

Från pastorskansliet kan du beställa släktutredningar och ämbetsbetyg för olika ändamål. Prislistan följer Kyrkostyrelsens beslut.

I dessa och i alla övriga ärenden angående församlingen, kan du vända dig till pastorskansliet. Pastorskansliet har öppet måndag, tisdag kl. 9-12, torsdag kl. 9-14.30. Tel. 018-32 830, e-post: jomala@evl.fi