Hjälpledarutbildning för unga

Tillsammans med flera andra församlingar på Åland ordnar Jomala församling en hjälpledarutbildning för dig som är konfirmerad!

Vi träffas på helger och du lär dej att bli en ledare.  

Innehållet i utbildningen består av allt från lek och musik till psykologi, metodik, bibelkunskap, andakter och annat bra att veta. Då du är färdig finns möjligheten att vara hjälpledare i klubbar och på läger i församlingarnas regi. 

Utbildningen pågår både höst- och vårtermin  
Den är ett samarbete mellan de olika församlingarna på Åland och konfirmerade ungdomar från hela Åland får komma med.  
(Mariehamns församling har en egen utbildning) 

Utbildningen är gratis för dej. Det är din hemförsamling som betalar för den.

Preliminära utbildningstillfällen är: 

Vårterminen:

13-15.1,18-19.3 & 14-16.4 

Helgerna börjar på fredag kväll kl. 19 och avslutas på söndag ca. kl. 12 med gudstjänst i olika församlingar. Hjälpishelgerna hålls i olika församlingshem eller på Gregersö lägergård. Det är möjligt att delta i hjälpledarskolningen även om man inte kan delta alla helger.

Vi sover i sovsäck på egna madrasser på golvet, (behöver du låna grejer är det bara att säga till). Möjlighet att sova lite avskilt kan också fixas vid behov eller så kan man sova hemma. 

Utbildare är personal från de olika församlingarna.

Anmälan för hjälpledarutbildningen 2022-2023 har stängt.