Konfirmandgrupp som leker utomhos

Skriftskolan

Varför finns vi här? Vad är meningen med livet? Vad har just jag för roll att spela? Vad betyder det att vara kristen idag? Sådant och mycket mer funderar vi på i skriftskolan. Undervisningen är uppbyggd kring diskussioner, grupparbeten och enskilt arbete där konfirmanderna ges utrymme att tillsammans och i grupp tänka och tycka till.

En stor del av skriftskolan består av kreativa och praktiska uppgifter samt aktivt deltagande i gudstjänst- och andaktsliv.

Skriftskolan är en bra chans att lära sig mer om kristen tro och vad den kan ha för betydelse idag. På köpet brukar man lära sig lite mer om sig själv – och få en hel del minnen för livet!

Vinter eller sommar?

Jomala församling erbjuder under 2022-2023 tre grupper:  två grupper sommarläger (varv det ena lägret i juni och det andra i augusti,) och en dagskriftskola under vintern.
Vi har även möjlighet att vid behov ordna enskild skriftskolgång eller liten grupp. Vi erbjuder även skriftskola till ungdomar som behöver anpassad undervisning. Ta kontakt med  med församlingspastor Laura Serell, laura.serell@evl.fi, 018 328 312 eller via pastorskansliet om ni önskar enskild eller anpassad skriftskola.

Praktik

Några praktikpass ingår i skriftskolan (både läger- och vinterskriftskolan). Praktiken består bl a av att agera kyrkvärd i gudstjänsten, musicera med församlingens kantorer och genom att delta i diakoniarbetet enligt överenskommelse.

Datum för skriftskolan 2022-2023

Alla medlemmar födda 2008 får en personlig inbjudan per post med information i augusti.

INSKRIVNING senast 11.9 efter det kontakta församlingspastor Laura Serell
Träff för både konfirmander och föräldrar torsdag 15.9 kl 18.30 i kyrkan

Vintergrupp

Torsdageftermiddagar i Olofsgården 13.10 - 8.12 2021 och 2.2-4.5 2022
Konfirmation lördag 6.5.2022

Lägergrupper

Läger-grupp 1 (juni)

introduktion och övernattning i kyrkan 8-9.10
Vinterträff lördag 21.1 kl 10-13
Vårträff lördag 11.3 kl 14-17
Övernattning eller dag 13-14.5
Läger 10-16.6 med konfirmation 17.6

 


Lägergrupp 2 (augusti)
 

introduktion och övernattning i kyrkan 12-13.11
Vinterträff lördag 21.1 kl 14-17
Vårträff lördag 11.3 kl 10-13
Övernattning eller dag 27-28.5
Läger 3-9.8 med konfirmation 12.8


Har du frågor kan du kontakta församlingspastor Laura Serell

Vuxenkonfirmation

Vi välkomnar även vuxna att konfirmera sej. Tag direktkontakt med någon av våra präster: kyrkoherde Stefan Äng stefan.ang@evl.fi eller  församlingspastor Laura Serell laura.serell@evl.fi för information och träffar.