Konfirmandgrupp som leker utomhos

Skriftskolan 2022-2023

Varför finns vi här? Vad är meningen med livet? Vad har just jag för roll att 
spela? Vad betyder det att höra till en kyrka idag? Sådant och mycket mer 
funderar vi på i skriftskolan. Undervisningen är uppbyggd kring diskussioner, 
grupparbeten och enskilt arbete där konfirmanderna ges utrymme att 
tillsammans och i grupp tänka och tycka till. 
En stor del av skriftskolan består av kreativa och praktiska uppgifter samt 
aktivt deltagande i församlingens gudstjänstliv. 
Skriftskolan är en bra chans att lära sig mer om kristen tro och vad den kan ha 
för betydelse idag. På köpet brukar man lära sig lite mer om sig själv – och få 
en hel del minnen för livet! 

 

Sommar eller vinter? 

Församlingen erbjuder tre skriftskolgrupper: sommarläger i juni och augusti 
och en grupp som samlas under vinterhalvåret (se datum på andra sidan). 

 

Gudstjänstbesök 

I skriftskolan ingår några gudstjänstbesök; ett vid jul och ett vid påsk och några 
under valfria söndagar. Du kan även besöka gudstjänster i andra församlingar 
men kom då ihåg att ta med dig KYRKOGÅNGSBOKEN (fås vid infotillfället). 

 

Praktik 


Några praktikpass ingår i skriftskolan; ett där konfirmanderna i mindre grupp 
medverkar i gudstjänsten som kyrkvärd och ett där de musicerar tillsammans 
med församlingens musiker i en gudstjänst (övning fredagen innan) samt ett 
praktikpass inom församlingens diakoni.  

 

Vill du komma med? 


Anmälan för skriftskolan 2022-2023 är nu stängd. Ifall du inte är anmäld men önskar komma med, ta kontakt med kyrkoherde Stefan Äng, stefan.ang@evl.fi eller församlingspastor Laura Serell, laura.serell@evl.fi

Grupperna har ett maxantal 
om 25 konfirmander/grupp. Platserna fördelas så långt som möjligt enligt de 
önskemål som uppgetts i anmälan. 

Torsdagen den 22 september kl. 18.30 ordnas en informationsträff i St Olofs 
kyrka för både konfirmander och föräldrar. 

För medlemmar i Jomala församling är skriftskolan avgiftsfri, för andra församlingars medlemmar uppbärs en avgift

Kontrollera med din hemförsamling om den ersättare avgiften helt eller delvist

Enskild skriftskola  


Vi har även möjlighet att vid behov ordna enskild skriftskolgång.  
Ta kontakt med kansliet (32830, jomala@evl.fi) eller någon av prästerna om du 
önskar skriftskola i någon annan form. 

Datum och tider 


Vintergrupp 


Torsdagar kl 15.15-17, höstterminen 
start 6.10, vårterminen start 2.2. 
(ca 15 träffar + praktiktillfällen) 
Konfirmation söndag 30.4 
(preliminärt, bekräftas med gruppen) 

 

Lägergrupp 1 (juni) 


Introduktionsdag lördag 8.10 kl 10-13 
Vårträff lördag 25.3 kl 14-17 

Läger 16-22.6, konfirmation söndag 25.6 

 

Lägergrupp 2 (augusti) 


Introduktionsdag lördag 8.10 kl 14-17 
Vårträff lördag 25.3 kl 10-13 

Läger 3-9.8, konfirmation söndag 13.8 

Frågor om skriftskolan riktas till:  


Församlingspastor Laura Serell tel. 018 328 312, laura.serell@evl.fi 
Kyrkoherde Stefan Äng tel. 018 328 311, stefan.ang@evl.fi