Konfirmandgrupp som leker utomhos

Skriftskolan

Varför finns vi här? Vad är meningen med livet? Vad har just jag för roll att spela? Vad betyder det att vara kristen idag? Sådant och mycket mer funderar vi på i skriftskolan. Undervisningen är uppbyggd kring diskussioner, grupparbeten och enskilt arbete där konfirmanderna ges utrymme att tillsammans och i grupp tänka och tycka till.

En stor del av skriftskolan består av kreativa och praktiska uppgifter samt aktivt deltagande i gudstjänst- och andaktsliv.

Skriftskolan är en bra chans att lära sig mer om kristen tro och vad den kan ha för betydelse idag. På köpet brukar man lära sig lite mer om sig själv – och få en hel del minnen för livet!

Vinter eller sommar?

Jomala församling erbjuder under 2021-2020 tre grupper:  två grupper sommarläger (varv det ena lägret i juni och det andra i augusti,) och en dagskriftskola under vintern.
Vi har även möjlighet att vid behov ordna enskild skriftskolgång eller liten grupp. Vi erbjuder även skriftskola till ungdomar som behöver anpassad undervisning. Ta kontakt med  med ungdomsarbetsledare Sonja Winé, sonja.wine@evl.fi, 018 328 323 eller via pastorskansliet om ni önskar enskild eller anpassad skriftskola.

Praktik

Några praktikpass ingår i skriftskolan (både läger- och vinterskriftskolan). Praktiken består bl a av att agera kyrkvärd i gudstjänsten, musicera med församlingens kantorer och genom att delta i diakoniarbetet enligt överenskommelse.

Datum för skriftskolan 2021-2022

Alla medlemmar får en personlig inbjudan per post med information i augusti.

INSKRIVNING senast 19.9 via formulär på vår hemsida
Träff för både konfirmander och föräldrar torsdag 30.9 kl 18.30 i kyrkan

Vintergrupp

Onsdageftermiddagar i Olofsgården
Konfirmation lördag 7.5.2022

Lägergrupp

Datum meddelas inom augusti.
En övernattning på hösten, kyrkogångar och praktiker under vinterhalvåret, en träff på våren samt en övernattning i april/maj och 6-7 dagars läger på sommaren.

Har du frågor kan du kontakta Sonja Winé, tel. 0457-3427633.

Vuxenkonfirmation

Vi välkomnar även vuxna att konfirmera sej. Tag direktkontakt med någon av våra präster: kyrkoherde Stefan Äng stefan.ang@evl.fi eller  församlingspastor Laura Serell laura.serell@evl.fi för information och träffar