Konfirmation

Från livets början till livets slut är du omsluten av Guds kärlek. Dopet är ett synligt tecken på att du tillhör Gud och är en del av kyrkan. Ordet konfirmation betyder att bekräfta, att godkänna. Skriftskolundervisningen avslutas med en konfirmationsgudstjänst. Närmare information om konfirmationen hittar du på evangelisk-lutherska kyrkans hemsida

Information om konfirmationen i församlingen

Du som fyller 15 år under konfirmationsåret eller är äldre har rätt att delta i konfirmationsundervisningen (skriftskolan). Konfirmationen är ett erbjudande till alla som är nyfikna på vad den kristna tron är och står för. Den som inte är döpt har också rätt att delta i undervisningen, men för att bli konfirmerad måste du vara döpt eftersom konfirmationen är en bekräftelse på ditt dop. Du kan döpas i slutet av skriftskolan.

För dig som av någon anledning inte blev konfirmerad under tonåren finns en speciell vuxenskriftskola. Ta kontakt med kyrkoherden för närmare information.

Skriftskolan i Jomala församling vill visa vad den kristna tron är. Hur samhället och tron hänger samman med varandra. Du får möjlighet att reflektera och fundera på vad du själv tycker och tänker. Vissa lektioner är traditionell katederundervisning medan andra är mera praktiska genom gruppdiskussioner och skapande av olika slag. Vårt mål är att ge en känsla av gemenskap och förståelse. Vi försöker utgå från just dina frågeställningar om livet.

Hela vårt samhälle är uppbyggt på kristna värderingar och traditioner. Det är viktigt att känna till dessa för att även förstå andra kulturer och religioners påverkan i världen.