Dop

Med ett nyfött barn i famnen står vi i omedelbar kontakt med livets mysterium och helighet, ett livsmysterium som dopet lyfter fram med porlande vatten, brinnande ljus och bibelordet: ”Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.” Dopet är livets och glädjens fest. Vi får komma med vår glädje över det nya liv som getts oss, men också med vår bävan inför livets skörhet och be om Guds beskydd och välsignelse.

I Finlands evangelisk-lutherska kyrka, som Jomala församling tillhör, döps de flesta som barn, men det går även bra att bli döpt som ungdom eller vuxen. Genom dopet blir den döpte medlem i församlingen och i hela den världsvida kyrkan. I dopet tar Gud emot oss som sina barn. Läs mer om dopet på den evangelisk-lutherska kyrkans hemsida.

Inför dopet

Jomala församling skickar ut Magistratens ”Anmälan om uppgifter om barnet” till föräldrar som är kyrkskrivna i Jomala när vi får uppgifter om barnets födelse. Tillhör föräldrarna en annan församling och vill hålla dopet i Jomala går det också bra. Med blanketten kommer församlingens dopbroschyr.

Boka dop

Ta kontakt med församlingens kansli för att boka dop. Dopet kan ordnas i kyrkan, församlingshemmet, hemma eller på någon annan plats som är viktig för familjen. Dopet kan också ske i samband med en gudstjänst. För dopkaffe kan församlingshemmet bokas. Själva do-pet är alltid avgiftsfritt, men för dopkaffe som ordnas i församlings-hemmet uppbärs en liten hyra.

Dopsamtal

Senast veckan före dopet tar ansvarig präst kontakt med er för att boka dopsamtal. Vid dopsamtalet går ni tillsammans med prästen igenom hur dopet går till, väljer psalmer och pratar om dopets bety-delse. Vid dopsamtalet funderar ni också tillsammans på ifall någon vill läsa en bibeltext, be en bön, tända dopljuset, hälla upp dopvatten eller ha någon annan uppgift under dopet. Dopsamtalet kan ske hemma hos er eller i församlingens lokaler.


Musik under dopet

Under dopet sjungs vanligtvis två psalmer, en i början och en i slutet, men flera går också bra. På församlingens youtube-kanal finns en spellistaÖppna länk i ny flik med några olika psalmer som fungerar bra vid dop.
Har ni särskilda önskemål gällande musik är det bra att meddela dessa redan innan dopsamtalet. Ifall ni har tänkt vidtala någon att sjunga eller spela under dopet går det vanligtvis också bra. Meddela gärna på förhand vad ni tänkt så vet prästen och kantorn för
sin planering!

Faddrarna

Faddrarna är barnets vuxna vänner och har en särskild uppgift att finnas till för barnet, be för det och delta i barnets kristna fostran. Ett barn som döps ska ha minst två faddrar, men någon övre gräns finns inte. Att vara fadder är ett kyrkligt förtroendeuppdrag och två av faddrarna behöver därför vara konfirmerade medlemmar i kyrkan. Utöver dessa två kan även andra bli faddrar som hör till en annan kristen kyrka som godkänner barndop. En fadder som hör till en kyrka utomlands behöver inte vara konfirmerad. Fyll gärna i faddrar-nas personuppgifter på den bifogade blanketten!

Val av namn

Lagstiftningen om för- och efternamn förnyades från och med början av 2019. Maximiantalet förnamn är nu fyra och vid valet av efter-namn har föräldrarna nu flera valmöjligheter än tidigare. Ifall ni fun-derar på ett ovanligt namn kan det vara lönt att ta kontakt med
magistraten i god tid före dopet.

 

Närbild på Jomala kyrkas dopfunt i granit.

Läs mer om hur det praktiska detaljerna både före ett dop och under dopet genom att klicka på länken här nedan:

https://evl.fi/dopet/hur-gors-allt-det-praktiska-