Till nyhetslistan

Barnkörerna har startat igen!

Nu är barnkörerna Tonikan (åk. 1-2), Kvinten (åk. 1-4 i Södersunda skola) och Dominanten (åk. 3-4) igång igen. Anna Freiman leder körerna medan Fredrik Erlandsson är tjänstledig.

Tonikan (åk. 1-2) över tisdagar kl 13-14.

Kvinten (åk. 1-4 i Södersunda skola) över ons kl 13-14.

Dominanten (åk. 3-4) över torsdagar kl 14-15. 

Tonikan och Dominanten övar på församlingshemmet.

Ta kontakt med vik församlingsmusiker Anna Freiman (018 328 322, anna.freiman@evl.fi) för frågor!

16.2.2023 16.01