Till nyhetslistan

Plocka upp lösa föremål på gravgården

25.3.2021 16.28

Församlingen ber att man vänligen plockar bort lösa föremål runt gravarna inför säsongen när församlingen utför underhållsarbeten och håller efter gräset på gravgården.

Med vänliga hälsningar,

Gravgårdens personal

Församlingen ber att man vänligen plockar bort lösa föremål runt gravarna inför säsongen när församlingen utför underhållsarbeten och håller efter gräset på gravgården.

Med vänliga hälsningar,

Gravgårdens personal