"Du gör mitt mörker till ljus"

Tyst retreat i allhelgonatid 3-5.11 på Gregersö lägergård.


Retreaten inleds på fredag kväll och avslutas på söndag eftermiddag. Programmet består av tystnad, ledda meditationer och vägledningar, tideböner och mässor.

Ledare: Stig Petrone och Stefan Äng. Pris: 100 euro för församlingsmedlemmar, 150 euro för övriga.


Anmälan till kansliet. Tel: 018 328 30, e-post: jomala@evl.fi