Påskens gudstjänstbesök

Frågeformulär för Påskens gudstjänster

Denna blankett skall användas för att få ett godkänt kyrkobesök under påsken.

Besök

Gör ett kyrkobesök under påsken. En godkänd kyrkogång är en direktsänd eller inspelad gudstjänst/mässa under tiden 1-5.4. Du får också besöka andra församlingars påskgudstjänster.

 Fyll i blanketten nedan med info och skicka in. Du måste svara på alla frågor för att kunna skicka blanketten.
Skicka in senast 19.4

 

Firade man nattvard?