SKRIFTSKOLANS GUDSTJÄNSTBESÖK

Gör ett kyrkobesök digitalt. En godkänd kyrkogång är en direktsänd eller inspelad gudstjänst/mässa. Du får också besöka andra församlingars gudstjänster. Fyll i blanketten nedan med info och skicka in. Du måste svara på alla frågor för att kunna skicka blanketten. 

Firades det nattvard?