JAKTARRENDE

Jomala församling begär in ANBUD FÖR JAKTARRENDEN omfattande två (2) områden, 
1.    Gregersö-Lagneskär, ca 75 ha, minimipris: 7,00 €/ha/år
2.    Prestgården-Jettböle, ca 179 ha (på området finns en motionsbana), 
      minimipris: 7,00 €/ha/år
enligt fastställda riktlinjer för jakträtt. 

Avtalsperioden är 1.8.2024-31.7.2027. Jakträtt tilldelas de jägare/jaktlag som inkommer med det högsta budet. I händelse att flera jägare/jaktlag lämnar samma anbud, avgörs det genom lottning.

Kartor och fastställda riktlinjer/förbehåll fås från pastorskansliet i Jomala eller via e-post jomala@evl.fi. Närmare information fås av kyrkoherde Stefan Äng tel. 018-328 311.

Slutna anbuden riktas till: 

Ekonomisektionen i Jomala församling
Godbyvägen 445
AX-22 150 Jomala

Senast den 31.05.2024 kl. 12.00 skall anbuden vara Ekonomisektionen i Jomala församling tillhanda.

 

Bilagor

Anbudsblankett

Riktlinjer/förbehåll för atarrendering av jakträtt

Karta området 1 Gregersö Lagneskär

Karta område 2 Prestgårdenby Jettböle