GRAVGRÄVNING


 Jomala församling begär in anbud för GRAVGRÄVNING under en period 1.1.2023-31.12.2025. Gravgrävaren förbinder sig att med fyra dagars varsel utföra grävningen. Anbudspriset skall utgöra pris inkl. moms per grav. Det skall innefatta gravöppning och fasttäckning för en kista eller en urna separat. Gravgrävaren ansvarar för att det inte föreligger rasrisk vid graven, församlingens plåtar/skivor ska användas. Fordonet bör vara anpassat för gravgården. Eventuella skador ersätts av grävaren. Hänsyn och försiktighet på begravningsplatsen är ett krav, arbetsspråket skall vara svenska. Gravgrävaren skall ha egen ansvarsförsäkring. Närmare information ges av ekonom Tuire Welander tel. 018 328 320.


Anbuden riktas till: 


Ekonomisektionen i Jomala församling
Godbyvägen 445
AX-22 150 Jomala

 

Senast den 11.10.2022 kl. 12.00 skall anbuden vara Ekonomisektionen i Jomala församling tillhanda.

Ekonomisektionen förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta anbuden.