GRAVGRÄVNING

Jomala församling begär in anbud för GRAVGRÄVNING under en period 1.1.2021-31.12.2022.Gravgrävaren förbinder sig att med fyra dagars varsel utföra grävningen. Anbudspriset skall utgöra pris inkl. moms per grav. Det skall innefatta omfattande gravöppning, fasttäckning samt ev. resekostnader samt gravgrävaren skall ha egen ansvarsförsäkring. Hänsyn och försiktighet på begravningsplatsen är ett krav och arbetsspråket skall vara svenska. Närmare information ges av t.f. ekonom Tuire Welander tel. 018-32 8320.

Slutna anbuden riktas till:

Ekonomisektionen i Jomala församling

Godbyvägen 445

AX-22 150 Jomala

Senast den 12.11.2020 kl. 14.30 skall anbuden vara Ekonomisektionen i Jomala församling tillhanda.

Ekonomisektionen förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta anbuden.

Stuga uthyres! 

Stuga belägen på Gregersö, uthyres på två (2) års kontrakt i första hand till församlingsbor men även övriga intresserade kan komma ifråga. Arrendeperioden börjar 1.1.2021. 

Stugan omfattar ca 40 m2, har el men inte vatten. Bastu finns. Ej bilväg hela vägen. 

Stugan uthyres i befintligt skick. 

För övriga uppgifter, kontakta församlingens t.f ekonom Tuire Welander, telefon +358 457 343 9773. 

Församlingen emotser skriftliga anbud på årshyra. 

Anbuden riktas till: 

Ekonomisektionen i Jomala församling 

Godbyvägen 445 

AX-22 150 Jomala 

Senast den 15.11.2020 skall anbuden vara församlingen tillhanda. 

Ekonomisektionen förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta anbuden.