Stuga uthyres

Stuga belägen på Gregersö, uthyres på tre (3) års kontrakt i första hand till församlingsbor men även övriga intresserade kan komma ifråga. Arrendeperioden börjar 1.1.2023.
Stugan omfattar ca 40 m2, har el men inte vatten. Bastu finns. Ej bilväg hela vägen.
Stugan uthyres i befintligt skick.
För övriga uppgifter, kontakta församlingens ekonom Tuire Welander, telefon +358 18 328 320.
Församlingen emotser skriftliga anbud på årshyra.

Anbuden riktas till:
Ekonomisektionen i Jomala församling
Godbyvägen 445
AX-22 150 Jomala


Senast den 17.11.2022 kl. 14.30 skall anbuden vara församlingen tillhanda.
Ekonomisektionen förbehåller sig rätten att fritt anta eller förkasta anbuden.