Hjälpis 2023-2024

Tillsammans med de andra församlingarna på Åland ordnar Jomala församling en hjälpledarutbildning för dig som är konfirmerad!

Vi träffas några helger under året och du lär dig att bli en ledare. Innehållet i utbildningen består av allt från lek och musik till psykologi, metodik, bibelkunskap, andakter och annat bra att veta. Då du är färdig finns möjligheten att vara hjälpledare i klubbar och på läger i församlingarnas regi.

Utbildningen pågår både höst- och vårtermin och är ett samarbete mellan de olika församlingarna på Åland och deltagarna kommer från hela Åland. (Mariehamns församling har en egen utbildning).

Utbildningen är avgiftsfri för dig. Det är din hemförsamling som betalar för den.

Hjälpis ordnas följande datum

Höstterminen

16-17.9

14-15.10

16-17.12

Vårterminen

20-21.1

2-3.3

19-21.4

Hjälpistillfällena börjar i regel på lördag kl 13 och slutar på söndag ca kl 13. Vi sover i sovsäck på egna madrasser på golvet. Behöver du låna grejer är det bara att säga till. Möjlighet att sova lite avskilt kan också fixas vid behov eller så kan man sova hemma. 

Utbildare är personal från de olika församlingarna.

Hjälpishelgerna hålls i olika församlingshem eller på Gregersö lägergård. Det är möjligt att delta i hjälpledarskolningen även om man inte kan delta alla helger, men för att få intyg behöver man delta minst xx.

Utöver dessa datum ordnas också en resa till Höstdagarna i Toijala utanför Tammerfors 2-5.11. Höstdagarna är en träff för hjälpledare och andra unga från hela Borgå stift (de svenskspråkiga församlingarna i Finland). Se Höstdagarna (hostdagarna.fi)

Anmäl dig genom att klicka här senast 1.9!Öppna länk i ny flik

Ålands Unga Kyrka

Det gemensamma ungdomsarbetet för församlingarna utanför Mariehamn går under namnet Ålands Unga Kyrka.  Följ ÅUK:s facebooksida Öppna länk i ny flikför information om kommande ungdomsevenemang för dig som är konfirmerad eller äldre!