Beslutsfattande

Den högsta beslutanderätten i församlingen har kyrkofullmäktige, som är ett folkvalt förtroendeorgan. Val av förtroendevalda till kyrkofullmäktige hålls vart fjärde år i november månad. Vårt fullmäktige består av 15 ledamöter och sammanträder 3-4 gånger per år. Kyrkofullmäktige väljer kyrkoråd med en mandatperiod om två år.

Kyrkofullmäktige för perioden 2023-2026


Gyrid Högman
Bo-Yngve Karlsson
Tabita Nordberg
Carina Aaltonen
Anders Öhberg
Annika Hambrudd
Ester Laurell
Ann-Kristin Håkans
Dennis Grönroos
Tony Saarinen
Sune Häggblom
Harry Jansson
Ann Skogberg
Camilla Johansson
Pernilla Karlsson

 

Kyrkorådet 2023-2024

Stefan Äng (kyrkoherde, ordförande) stefan.ang@evl.fi
Gyrid Högman (vice ordförande) 
Bo-Yngve Karlsson
Dennis Grönroos
Tabita Nordberg
Ester Laurell
Camilla Johansson