Församlingens missionär Ruth Åbacka berättar om sitt arbete

Mission och hjälparbete 

Till kyrkans grunduppgift hör att i ord och handling vittna för alla folk om Guds kärlek så som den visar sig i Kristus Jesus. 

En viktig del av vad det betyder att vara församling är också att vi hör ihop med kristna överallt i världen och har en uppgift att stöda varandra. 

Jomala församling samarbetar med de kyrkliga missionsorganisationerna Finska Missionssällskapet och Svenska Lutherska Evangeliföreningen genom att stöda missionsarbete i Ryssland och i Kenya. I församlingen verkar två syföreningar som understöder missionsarbetet genom veckoverksamhet och genom att ordna basarer och auktioner och annan understödsverksamhet. Kontakta diakonissa Ann-Lis Biström för mera information.

Församlingens avtalsmissionärer

Christina och Andrey Heikkilä i RysslandFamiljen Heikkilä

I Ryssland verkar Christina och Andrey Heikkilä, utsända av Finska Missionssällskapet, med att på olika sätt stöda den ingermanländska lutherska kyrkan. Finska Missionssällskapet samarbetar med kyrkan, Kashdij-fonden, som hjälper sjuka och funktionshindrade barn, samt skyddshemmet Dikoni där utsatta barn och familjer får hjälp via fadderarbetet. Att sprida evangeliet och att nå de onådda är ett av de viktigaste målen i arbetet. I Uralregionen får 6 församlingar stöd för sin verksamhet. För närvarande arbetar paret mestadels på distans från Österbotten.

Ruth Åbacka i KenyaRuth Åbacka

I Kenya verkar Ruth Åbacka, utsänd via Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Rut arbetar med nödhjälp, diakoni och undervisning i de lutherska församlingarna i Kenya.

 

Gemensamt ansvar insamlingen

Församlingen deltar aktivt i Gemensamt ansvar-insamlingen genom evenemang, kollekter och insamling vid köpcenter och affärer. Varje år i februari, mars och april genomförs kampanjen i lutherska församlingar i landet med hjälp av tusentals frivilliga. Insamlingens beskyddare är republikens president.

  • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.
  • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år.
  • 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar.

Av varje donerad euro används cirka 80 % till hjälparbetet och resten till påverkansarbete, kommunikation, medelanskaffning samt den allmänna förvaltningen kring insamlingen.

Vill du vara med? Kontakt diakonissa Ann-Lis Biström