Ämbetsbetyg och släktutredning

Du kan beställa ett ämbetsbevis över dig själv eller ett ämbetsbevis för släktutredning över en avliden medlem i den evangelisk-lutherska kyrkans e-tjänst. Länk till e-tjänsten för beställning av ämbetsbevis.

 

Kustens och Ålands centralregister

Till centralregistret kan du vända dig om du behöver:

  • Ämbetsbetyg och släktutredningar
  • Släktforska
  • Hindersprövning inför vigsel
  • Information i medlemsregisterärenden

Du når centralregistret på telefonnummer 040 - 759 1204 e-post: crkr@evl.fi

Telefontid:  Mån, tis, tors, fre kl. 9-14. Ons kl. 12.15-14.00. Lunchstängt 11.30-12.15.

 

Centralregisterenheten i Jomala

Besöksadress: Godbyvägen 445, 22150 Jomala

Öppettider Mån-tis 9-12, tors 9-14.30

 

För mer information och avgifter: Centralregistrets hemsida