Församlingens vuxen- och barnkörer sjunger tillsammans i kyrkan

Musikliv

Kristendomen med glädjens budskap alstrar fram sång och musik som är integrerad i all vår verksamhet. Alla mår bra av att sjunga och lovprisa Gud. Musik är gemenskap som får oss att finna glädje och känna trygghet.

Kantor Eva-Helena Hansen ansvarar för musiken tillsammans med vikarierande församlingsmusiker Fredrik Erlandsson.


Vårteminen 2024 inleds vecka 3 och avslutas vecka 22.

St Olofs kyrkokör

Kyrkokörens främsta uppgift är att berika församlingens gudstjänstliv med sång. Kyrkokören medverkar också vid konserter och kyrkosångsfester samt åker på resor. Kören övar på torsdagar kl. 19 i Olofsgården, förutom första torsdagen i månaden då den övar kl. 18.30.

Kören tar emot nya sångare!


Vårterminen 2024 inleds 18.1

Församlingens barnkörer

Församlingen har för närvarande tre barnkörer för barn i åk 1-4. Församlingsmusiker Fredrik Erlandsson ansvarar för barnkörsverksamheten.

Anmälan barnkörer läsår 2023/2024

Fyll gärna i anmälan men det går också bra att bara dyka upp.

Barnkören Tonikan 

Tonikan är en lekfull kör för barn i årskurs 1-2.

Övningar tisdagar kl.13-14.15 i Olofsgården


Vårterminen 2024 startar 16.1.

Barnkören Dominanten

Dominanten är en kör för sångglada barn i årskurs 3-4. I kören får barnen sjunga sånger i olika stilar och lära sig att använda rösten på ett mångsidigt sätt. Barnen i kören får uppträda i samband med församlingens familjegudstjänster, skolgudstjänster samt egna konserter. Övningar torsdagar kl. 14-15 i Olofsgården.


Vårterminen 2024 startar 18.1.

Barnkören Kvinten

Kvinten är en kör för sångglada barn i årskurs 1-4 som övar i Södersunda skola onsdagar kl. 13-14.

I kören får barnen sjunga sånger i olika stilar och lära sig att använda rösten på ett mångsidigt sätt. Barnen i kören får uppträda i samband med församlingens familjegudstjänster, skolgudstjänster samt egna konserter.


Vårterminen 2024 startar 17.1.

Jomala JoyUngdomskören Jomala Joy

Jomala Joy heter församlings ungdomskör (årskurs 5-9). I undervisningen läggs stor vikt vid utvecklande av sångteknik, stämsång samt notläsning. Ungdomskören medverkar vid gudstjänster och konserter och samarbetar med församlingens andra körer. Övningar torsdagar kl 15 i Olofsgården. Frågor om körverksamheten till Eva-Helena Hansen.


Vårterminen 2024 startar 18.1.

Sångstunder på dagis

Vikarierande församlingsmusiker Fredrik Erlandsson besöker samtliga daghem i Jomala kommun ca. en gång per månad. Repertoaren består av nya och gamla barnsånger, vars syfte är att stöda och utveckla barnens motoriska och musikaliska utveckling.

Psalmboken

Psalmboken finns på nätet. Där kan man hitta noter, videoklipp och texter samt även söka enligt vissa ord ur psalmer.